145.jpg

Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, desondanks aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde en eventuele schade die eruit voortvloeit.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Wilt u de getoonde content of delen ervan op publiekelijk toegankelijke plaatsen ontsluiten, dient u voorafgaand in het bezit te zijn van onze schriftelijke toestemming.
 7. De eigenaar houdt zich aan de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens.
 8. Deze website maakt gebruik van Piwik, een open sourcesoftware voor de statistische analyse van bezoeken.


Verantwoordelijk voor de inhoud

Kroon Packaging B.V.
Postbus 1047

3860 BA, Nijkerk

Tel.: +31 (0)33 - 24 50 500
Fax: +31 (0)33 - 24 50 400 

E-Mail: 

Web: www.kroonpackaging.nl

Directeur: Jan Meulenbeld

Technische Uitvoering
De pagina's zijn compleet met het RLS Content Managementsysteem dialogperfect® opgezet.

Andere bepalingen
De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Duitse recht. Plaats van de bevoegdheid voor geschillen met betrekking tot deze website, is Paderborn. Mocht een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken of worden, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Koppelingen
Op deze website bevinden zich verwijzingen (zogenoemde ‘links’) naar websites van derden, waarvan de inhoud niet bekend is bij ons, noch zijn wij er eigenaar van of hebben er invloed op. Deze links hebben wij slechts opgenomen om de navigatie voor u te vergemakkelijken. Wij bieden derhalve alleen toegang tot de betreffende websites en accepteren geen verantwoordelijkheid voor hun inhoud. In het bijzonder aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit  schendingen van de wettelijke bepalingen en rechten van derden.

Informatievereisten
Wij hebben de informatie op onze webpagina’s naar beste weten samengesteld. De inhoud kan evenwel op elk moment veranderen, voornamelijk als gevolg van een technische of economische ontwikkeling of gewijzigde implementatie en raamovereenkomst, zonder dat een bericht of een verwijzing naar deze verandering vereist is. De webpagina's zijn alleen ter informatie. U kunt er geen bindende garanties of zekerheden anderszins aan ontlenen. Toezeggen kunnen wij alleen in individuele gevallen op specifiek verzoek doen.

Serverlocatie
Bondsrepubliek Duitsland

Copyright
De pagina's van deze website en de inhoud ervan zijn auteursrechtelijk beschermd. Reproductie en de opslag en verwerking ervan in andere (elektronische) media is niet toegestaan. Imitatie en het gebruik zelfs – zijn alleen toegestaan met toestemming.

Inhoud en structuur van de website zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor de reproductie van informatie en gegevens, met name het gebruik van teksten, van delen ervan of van afbeeldingsmateriaal, is voorafgaand schriftelijke toestemming vereist.

Privacybeleid
Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus en houden ons aan de relevante wettelijke bepalingen. Hieronder vindt u informatie over de wijze waarop wij gegevens voor welk doel verzamelen en in hoeverre deze gegevens beschikbaar aan derden zijn gemaakt. Gegevens worden alleen doorgegeven aan derde partijen als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

In de serverstatistieken worden onderstaande gegevens automatisch opgeslagen, de browser vervolgens aan ons overdraagt. Deze gegevens zijn:

 • browsertype en -versie;
 • het gebruikte besturingssysteem;
 • de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina);
 • de hostnaam van de computer die toegang zoekt (IP-adres);
 • het tijdstip van de serveraanvraag.


De hierboven opgesomde gegevens zijn voor ons meestal niet herleidbaar tot specifieke personen. Wij voegen deze gegevens ook niet samen met andere gegevensbronnen en ze worden bovendien definitief verwijderd na een statistische analyse.

Statistische analyse en cookies
Deze website maakt gebruik van Piwik, een open sourcesoftware voor de statistische analyse van bezoeken. Piwik gebruikt ‘Cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en het mogelijk maken dat wij uw gebruik van onze website kunnen analyseren. De meeste van de cookies die we gebruiken zijn zogenaamde ‘sessiecookies’. Deze cookies worden ongeveer 30 minuten na afloop van uw bezoek automatisch verwijderd. Cookies richten geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. De door de cookie gegenereerde informatie wordt opgeslagen op de server van onze provider in Duitsland. Uw unieke IP-adres wordt onmiddellijk geanonimiseerd en niet opgeslagen.

U kunt voorkomen dat cookies op uw computer worden geïnstalleerd. U kunt uw internetbrowser namelijk zodanig instellen, dat bepaalde of alle cookies worden geblokkeerd. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot een beperkt(er) gebruik van websites.

Wilt u dat in uw browser onze unieke cookie niet mag worden achtergelaten en zo het verzamelen en analyseren van statistische gegevens voorkomen, klikt u dan op de volgende link voor de zogenoemde Piwik Opt-Out cookie. Klik hier, zodat uw bezoek niet meer wordt herkend.